Achtergrondinformatie

Op deze pagina zijn producten te vinden met achtergrondinformatie. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderbouwing of verdieping.

Hieronder staat een verzameling aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld achter de producten.

Bij elk product staat aangegeven in welke vorm de kennis wordt aangeboden:

  • Rapport
  • Artikel
  • Tool
  • Boek
  • Factsheets

Ook staan bij alle producten suggesties aangegeven voor welke projectfases de producten geschikt zouden zijn:

  • Initiatieffase
  • Ontwerpfase
  • Inrichting & beheer

1. Beleid

Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief Wat zijn de relaties tussen de politieke thema's en de groene stad?
Rapport Initiatief Wat is de rol van groen in het landelijke instrumentarium voor stadsontwikkeling?

2. Organisatie

Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief /ontwerp Systeemanalyse, kansen, knelpunten & ontwikkelde handvatten.

3. Financiën

Product Fase Omschrijving
Volgt nog

4. Groene baten

Product Fase Omschrijving
Factsheets Initiatief /ontwerp Wat is er bekend over de baten van groen in de stad?
Artikel Initiatief /ontwerp Rekenmodellen voor de baten van groen
Artikel Initiatief /ontwerp Quickscan Groene Straten Baten
Artikel Initiatief /ontwerp Wat is nu belangrijk voor klimaatadaptatie? (interview Robbert Snep) (WUR)
Artikel Ontwerp Hoe kan de integratie van urban ecosystem services bijdragen aan effectieve groene openbare ruimtes?
Medium Initiatief /ontwerp Overzichten van functioneel groen in stadsontwerp en architectuur
Video Ontwerp 30 april 2020 - Webinar functioneel groen op Platform31 bijeenkomst Circulaire & Groene Stad (Platform31)
Artikel Ontwerp /inrichting en beheer Wat is het juiste technologieniveau voor verschillende groene maatregelen? (WUR, Urban Roofscapes, AMS Institute

4.1 Klimaat
Product Fase Omschrijving
Volgt nog

4.2 Gezondheid
Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief Welke mechanismen liggen achter de relatie tussen groen en welbevinden? (WUR)
Artikel Initiatief Welke effecten zijn bekend van een groene omgeving op gezondheid?
Video Initiatief Waarom worden we gezonder van samenleven met de gierzwaluw? (WUR)

4.3 Biodiversiteit
Product Fase Omschrijving
Artikel Initiatief /ontwerp Literatuuronderzoek natuur-inclusief bouwen (UvA, WUR)
Artikel Ontwerp Hoe doelsoorten te kiezen voor natuurinclusief bouwen? (Universität München, University of Salzburg, University of Kassel)