N-sensing

Prototype ontwikkeling en toetsen van een nieuwe sensoriek en agro-economische N-adviesmodules voor het GrasMaïs-Signaal (zuivelketen project).

icoon_N-sensing.jpg

Stikstof is de belangrijkste groeiparameter voor grasgroei en bepalend voor het eiwitgehalte van gras. Maar wat is de
actuele stikstofvoorraad in de bodem en het ruw eiwitgehalte van gras? Sensoren die inzicht geven in het N-gehalte van de bodem en gras zijn zeer gewenst om meer grip te kunnen krijgen op de grasgroei, het eiwitgehalte en het oogstmoment van gras.Stikstofbemesting verhoogt de productie en het ruw eiwit van gras. De beschikbaarheid van stikstof in de bodem is echter moeilijk in te schatten vanwege het dynamische karakter van stikstof. Een bodem levert een bepaalde stikstofhoeveelheid uit organische stof (NLV) die gedurende het groeiseizoen vrijkomt. Wanneer de stikstoflevering in het voorjaar precies op gang komt en hoe dit verder in het jaar verloopt is ondoorzichtig en het is de wens om hier meer grip op te krijgen. Sensoren kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Het deelproject N-sensing richt zich op het verkennen en ontwikkelen van near by en remote sensing sensorsystemen om het stikstofgehalte in de bodem en het gewas real time te kunnen meten en op modellen die het stikstofgehalte in de bodem en het gewas voorspellen. Sensormetingen en modelschattingen worden geïntegreerd om tot een goede voorspelling te komen van de groei en de nutritionele waarde van gras. Om metingen en voorspellingen om te zetten in praktische handelingsperspectieven voor melkveehouders wordt een stikstof-/ eiwitadviesmodule ontwikkeld en geïmplementeerd. Het project levert een bijdrage aan een betere mineralenbenutting en het verruimen van de voedervoorziening en het vergroten van het rendement van beweiding. Fase 1 (2017-2018) is gericht op het verkennen, ontwikkelen en testen van N-sensoren. Fase 2 (2019-2020) is gericht op het operationeel inzetten van de ontwikkelde sensoren.

Nieuws

  • 11 juli 2019 - Stand van zaken rondom praktijktoes Grasgroeivoorspelling binnen het project Amazing Grazing. Lees hier het volledige artikel: Stand van zaken praktijktoets Grasgroeivoorspelling.
  • 25 maart 2019 - Binnen het project Amazing Grazing is een methode ontwikkeld om de dagelijkse en wekelijks grasgroei te voorspellen. Lees hier volledige artikel: Praktijktoets Grasgroeivoorspelling
  • 25 maart 2019 - In het project N-sensing heeft TNO een nitraatsensor ontwikkeld en deze is getest. De eerste testresultaten lijken perspectief te bieden voor monitoring van de actuele mineralisatie van stikstof. Lees het hele ariktel: Optische sensor TNO meet beschikbare nitraat in bodem.
  • 28 februari 2019 - In de projecten ‘Amazing Grazing’ en ‘Precisie landbouw 2.0’ wordt gekeken naar het modelmatig schatten van de actuele grasopbrengst en het voorspellen van de groei in de komende dagen.Lees hier volledige artikel: Grasgroei meten of voorspellen.
  • 16 juli 2018 - In het project N-sensing, deelproject van  PPS DISAC, heeft TNO een nitraatsensor ontwikkeld en deze wordt momenteel in samenwerking met Wageningen Research getest. Lees meer over de nitraatsensor

Publicaties

Deelnemende partijen

ZLTO, ZuivelNL, Eurofins-Agro, John Deere Fabriek Horst, Yara, Barenbrug Holland, NEO, Avantes, Tec5, TNO, NLR, Wageningen Environmental Research, Wageningen Plant Research en Wageningen Livestock Research.